Historia juris Romani de bonis damnatorum

Sparad:
Huvudupphovsman: Kloeckhof, Nicolaus
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Lugduni Batavorum 1749
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Bern University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Bern University Library
Beställ eBok: