<<Das>> österreichische Criminal-Recht nach seinen Gründen und seinem Geiste dargestellt

Sparad:
Huvudupphovsman: Jenull, Sebastian
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Wien 1837
Upplaga:2. u. 3. Aufl.
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: