Ausführlicher Bericht, Von der Visitation der Kirchen im ... Hertzogthumb Lignitz in der Schlesien Wie besonders Leonhard Crentzheim daselbst gewesener Superintendens, falscher unreinen Calvinischen Lehr ... uberzeuget ... worden

Huvudupphovsman: Hunnius, Aegidius
Andra upphovsmän: Mamphrasius, Wolfgang
Format: Bok
Språk: German
Publicerad: Wittembergk Matth. Welack 1593
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Utseende: 4'