Beyträge zur Physik, Oekonomie, Technologie, Chemie und zur Statistik besonders der russischen und angränzenden Länder

Huvudupphovsman: Hermann, Benedict Franz Johann
Format: Bok
Språk: German
Publicerad: Berlin 1786-1787
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Utseende: Bd. 1.2 8'