Beyträge zur Physik, Oekonomie, Technologie, Chemie und zur Statistik besonders der russischen und angränzenden Länder

Sparad:
Huvudupphovsman: Hermann, Benedict Franz Johann
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Berlin Stettin 1786-1787
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: