Oeuvres mathématiques d'Evariste Galois

Sparad:
Huvudupphovsman: Galois, Evariste
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Paris 1897
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: