Budget of Mirth, or the jester's multhum in parvo containing a great variety of interesting anecdotes, puns ... to which are added ... a choice collection of riddels ...

Sparad:
Huvudupphovsman: Flügel, Johann Gottfried
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Leipsic Hinrichs 1831
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: