Evangelis e epistolas per tut igl onn secund igl uorden digl Missal da Roma, à proprij da Cuera novamein carschentai, a messi en Ramonsch

Sparad:
Övriga upphovsmän: Gallin, Francesco Damiano
Materialtyp: Bok
Språk:Romansh
Publicerad: Beneduz Squitschiai en Beneduz da Pieder Moron [1737]
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: