Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civiles Etude de droit international

Huvudupphovsman: Duguit, Léon
Format: Bok
Språk: French
Publicerad: Paris 1882
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Utseende: 8'