Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civiles Etude de droit international

Sparad:
Huvudupphovsman: Duguit, Léon
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Paris 1882
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: