Denkschrift der Handelskammer der freien Stadt Frankfurt, die Annahme der Gold-Währung betreffend

Sparad:
Institutionell upphovsman: Handelskammer
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Frankfurt 1856
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: