Guidi Ubaldi e marchionibus Montis Planisphaeriorum universalium theorica

Sparad:
Huvudupphovsman: Del Monte, Guido Ubaldo 1545-1607
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Pisauri Hieron. Concordia 1579
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: