Populäre Vorlesungen über wissenschaftliche Gegenstände

Sparad:
Huvudupphovsman: Bessel, Friedrich Wilhelm
Övriga upphovsmän: Schumacher, Heinrich Christian
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Hamburg Penthes-Besser & Manke 1848
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Bern University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Bern University Library
Beställ eBok: