Bergbaukunde

Sparad:
Övriga upphovsmän: Born, Ignaz von
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Leipzig 1789-1790
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: