Etudes françaises de littérature militaire extraites des ouvrages de Frédéric II., de Dumouriez, de Jomini ...

Sparad:
Huvudupphovsman: Beauvais, Louis Albert
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Berlin 1840
Upplaga:2. éd.
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: