Bergreihen ein Liederbuch des XVI. Jahrhunderts nach den vier ältesten Drucken von 1531, 1533, 1536 und 1537

Sparad:
Övriga upphovsmän: Meier, John 1864-1953
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Halle a.S. Niemeyer 1892
Serie:Neudrucke deutscher Litteraturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts No. 99/100
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Bern University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Bern University Library
Beställ eBok: