Manuel d'éducation physique, gymnastique et morale

Huvudupphovsman: Amoros y Ondeano, Francisco
Format: Bok
Språk: French
Publicerad: Paris 1830
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: Planches, sep. gebd.
Utseende: Tome 1-2. Avec un grand nombre de planches 8'