Marciani periplus Menippi peripli fragmentum quod Artemidori nomine ferebatur; peripli qui Stadiasmus magni maris inscribi solet fragmentum

Sparad:
Huvudupphovsman: Marcianus, Heracl.
Övriga upphovsmän: Hoffmann, Friedrich Wilhelm
Materialtyp: Bok
Språk:Ancient Greek
Publicerad: Lipsiae sumptibus C. L. Fritzschii 1841
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: