<<Der>> badische Bauer im 18. Jahrhundert

Sparad:
Huvudupphovsman: Ludwig, Theodor
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Strassburg Trübner 1896
Serie:Abhandlungen aus dem staatswissenschaftlichen Seminar zu Strassburg i. E H. 16
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: