[Super prima et secunda parte sexti libri Decretalium]

Sparad:
Huvudupphovsman: Dominicus de Sancto Geminiano -1424
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Impressa Papie per ... Joannemantonium de Biretis et Franciscum de Gyrardeghis 20 Feb.; 12 May 1489
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: