Divi Ioannis Chrysostomi Comparatio regij potentatus & divitiarum, ac praestantiae, ad monachum in verissima Christi philosophia acquiescentem

Sparad:
Huvudupphovsman: Johannes Chrysostomus 344-407
Övriga upphovsmän: Vergilius, Polydorus 1470-1555
Materialtyp: E-bok
Språk:Ancient Greek
Latin
Publicerad: Basileae [Andreas Cratander] anno 1533
Länkar:Sonderkatalog Griechischer Geist aus Basler Pressen
Digitalisat in e-rara
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library