[Pax Holding - Basel Dokumentensammlung Generalversammlung]

Protokolle div. Generalversammlungen der Genossenschafter (1895-1909) [Versicherungsindustrie/Versicherungswirtschaft/Versicherungswesen/Versicherung/Versicherungen/Finanzindustrie/Personenversicherung/Lebensversicherung Schweiz (Basel-Stadt/Kanton)]

Sparad:
Institutionella upphovsmän: Pax Holding, PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, Pax, Schweizerischer Lebens-Versicherungs-Verein, Schweizerischer Lebensversicherungs-Verein, Versicherungsverein der eidgenössischen Beamten und Bediensteten
Materialtyp: Okänd
Språk:German
Publicerad: [Var.loc.] 1895-1909
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library