[Elektra Birseck - Münchenstein Dokumentensammlung Statuten, Reglemente, Berichte]

Statuten, Geschäftsordnung (1898-2015) [Definitiva sowie Entwürfe]; Reglemente, Tarifübersichten sowie technische Richtlinien (1898-1932), darunter auch Abonnements-Policen [Energiewirtschaft/Energieversorgung/Stromversorgung/Strom/Elektrizität/Elektrizitätsversorgung/Elektrizitätswirtschaft/Elektri...

Full beskrivning

Sparad:
Institutionell upphovsman: EBM (Genossenschaft Elektra Birseck)
Materialtyp: Okänd
Språk:German
Publicerad: [Var.loc.] 1898-2011
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library