Memorial zur fünf und zwanzigjährigen Geschichte des Consum-Vereins Zürich

Sparad:
Institutionell upphovsman: Konsumverein
Övriga upphovsmän: Honegger, Johann Jacob 1825-1896
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Zürich Consum-Verein 1878
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: