Statistique constitutionnelle de la chambre des députés de 1814 à 1829

Huvudupphovsman: Braun, J. B. M.
Format: Bok
Språk: French
Publicerad: Paris Huzard-Courcier 1829
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Utseende: XII, 496 S. Ill. 8'