Maria Sibylla Gräffin ... Neues Blumenbuch allen kunstverständigen Liebhabern zu Lust, Nutz und Dienst, mit Fleiss verfertigt

Sparad:
Huvudupphovsman: Merian, Maria Sibylla 1647-1717
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Wiesbaden Englisch-Verlag 1979
Upplaga:[Faksimiledruck]
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: