EOD Search Engine

Direkt tillgång till redan digitaliserade böcker eller beställ böcker för digitalisering från EOD-nätverket

Sökningar i "eBooks on demand" (EOD) leder för närvarande till över 8 miljoner poster från mer än 37 bibliotek – vilket ger direkt åtkomst till verk som redan är digitaliserade och till böcker som kan beställas för digitalisering

Observera att endast en del av alla poster som är tillgängliga inom EOD-servicen har hittills blivit inlagda i sökmotorn. För att beställa digitaliseringar av andra verk, vänligen sök i de medverkande bibliotekens individuella kataloger.


Läs mer om EOD